Klauzula informacyjna | SmacznaDieta.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Krzysztof Korsak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Herberta 3, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe: nr tel. 662 747 292 oraz e-mail: biuro@smacznadieta.pl
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu porady dietetycznej oraz realizacji usługi w postaci cateringu dietetycznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
5) posiada Pan/Pani prawo do:
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania.