Klauzula informacyjna - smacznadieta.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Krzysztof Korsak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Herberta 3, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe: nr tel. 662 747 292 oraz e-mail: biuro@smacznadieta.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu porady dietetycznej oraz realizacji usługi w postaci cateringu dietetycznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  5. posiada Pan/Pani prawo do: 
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania.